Atbalsts

Skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un...

Skolas dziesma

“Diegabiksi, diegabiksi, Saki visiem labu rītu. Skolas bērni sanākuši, No maliņu maliņām. Šodien jautri dziedāsim, Grāmatiņas lasīsim, Lielu prieku zīmēsim, Rotaļdančus vedīsim.”