“Diegabiksi, diegabiksi,
Saki visiem labu rītu.
Skolas bērni sanākuši,
No maliņu maliņām.

Šodien jautri dziedāsim,
Grāmatiņas lasīsim,
Lielu prieku zīmēsim,
Rotaļdančus vedīsim.”