Skolas dziesma

"Diegabiksi, diegabiksi, Saki visiem labu rītu. Skolas bērni sanākuši, No maliņu maliņām.

Šodien jautri dziedāsim, Grāmatiņas lasīsim, Lielu prieku zīmēsim, Rotaļdančus vedīsim."