Par skolu

Skola „Diegabiksis” ir domāta visiem Nīderlandē dzīvojošiem latviešu izcelsmes bērniem. Skolā darbojas piecas pamatgrupas bērniem no apmēram 3 līdz 12 gadiem. 

Skola kopš 2021. gada septembra atrodas nodibinājuma „Latviešu mākslas un kultūras centrs” paspārnē, taču ikmēneša tikšanās reizes tā rīko jau kopš 2007. gada rudens. Skoliņas uzdevumi:
– nostiprināt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas;
– iepazīstināt ar latviešu folkloru un latviešu bērnu literatūru;
– sniegt pamatzināšanas Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un dabaszinībās .

Mērķis un uzdevumi: Skolas mērķis ir veidot vidi, kurā diasporas latviešu bērni var lietot latviešu valodu un saskarties ar latviešu kultūru un tradīcijām. Ar skolas statūtiem var iepazīties šeit.

Finansējums: Skolas telpu nomas izmaksas daļēji sedz Latvijas valsts budžeta programma “Valsts valodas politika un pārvaldība”, ko saņemam, piesakoties konkursā caur Eiropas Latviešu Apvienību (ELA.lv). Taču pilnībā izmaksas varam segt tikai ar vecāku iemaksu palīdzību, kas šobrīd ir 100 eur / par mācību gadu par vienu bērnu, bet ja skoliņu apmeklē divi vai vairāki bērni – tad 150 eur par ģimeni. Mazuļu grupu 3-4 gadīgie apmeklē kopā ar vecākiem, un maksa ir 55eur / par mācību gadu. Tie vecāki, kuri brīvprātīgi strādā kā skolotāji, no mācību maksas ir atbrīvoti.

Kāpēc Diegabiksis?
Skolas nosaukums ir radies no mammām un tētiem bērnībā mīļas Ž. Grīvas grāmatas par mazu bruņurupucīti un viņa piedzīvojumiem. Diegabiksis ir sīks, toties ņiprs bruņurupuču puika, kas dodas ceļā, lai meklētu laimi. Pasaulē viņam vēl daudz kas ir nezināms un svešs, bet uzņēmības viņam pietiek, prāts ir ass un ziņkārība neļauj apstāties pusceļā. Tāpat arī mums vēl daudz kas ir nezināms, kas jāapgūst un jāiemācās, bet netrūkst ne gribēšanas, ne prieka to darīt!

Nodarbības
Latviešu valodas, meistarošanas, mūzikas un folkloras stundas tiek pasniegtas visām vecuma grupām. Papildu nodarbības Zemgales un Kurzemes grupām tiek vadītas latviešu literatūrā, Latvijas ģeogrāfijā un vēsturē.

Nodarbības notiek reizi mēnesī, svētdienās no plkst. 11 līdz 15. Skolā ir paredzēta viena augļu pauze (15 min) un pusdienlaika pārtraukums (30 min). Nodarbības sagatavo un vada mūsu skolas lieliskā komanda, kas visi darbojas kā brīvprātīgie.

Skolotāji 2023./2024. mācību gadā:

  • Laura un Inita (nodarbības Latgales grupas bērniem / vecums ≈ 4-5 g.)

  • Baiba un Ilze (nodarbības Vidzemes grupas bērniem / vecums 5-6 g.)
  • Ivita un Ieva (nodarbības Zemgales grupas bērniem / vecums 6-7 g.)
  • Oļegs un Ieva S. (nodarbības Kurzemes grupas bērniem / vecums 8+)
  • Kristīne T. (nodarbības mūzikā un latviešu folklorā visām grupām)
  • Krista un Kristīne (Sēlijas grupa vecākiem ar mazuļiem)

Skolas bibliotekāres ir Iveta un Sintija, bet telpu pārzine – Sabīne. Savukārt, skolas mājas lapu uztur Līva, bet par Facebook kontu atbild Krista un Līva.

Šogad skolu apmeklē 49 skolēni.