Latviešu bērnu skola Nīderlandē “Diegabiksis”

Latviešu bērnu skolas Nīderlandē “Diegabiksis” mācības notiek vienu reizi mēnesī pie Amsterdamas Dīmenā (Diemen), svētdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00

Latvian logo

Par skolu

Skola „Diegabiksis” ir domāta visiem Nīderlandē dzīvojošiem latviešu izcelsmes bērniem. Skolā darbojas piecas pamatgrupas bērniem no apmēram 3 līdz 12 gadiem – Sēlija, Latgale, Vidzeme, Zemgale un Kurzeme. Skolas mērķis ir radīt bērniem nodarbībās cik vien iespējams brīvu un radošu vidi, kas veicinātu viņus sazināties latviešu valodā un piedalīties ar latviešu kultūru un tradīcijām saistītās aktivitātēs.
Aktuālā informācija atrodama :

Nodarbības

2023./2024. mācību gada skolas datumi:

 • 8. oktobris 
 • 5. novembris
 • 19. novemrbis
 • 17. decembris
 • 14. janvāris
 • 4. februāris
 • 10. marts
 • 14. aprīlis
 • 12. maijs
 • 9. jūnijs
 • 23. jūnijs – Līgošana