Latviešu bērnu skola Nīderlandē “Diegabiksis”

Latviešu bērnu skolas Nīderlandē “Diegabiksis” mācības notiek vienu reizi mēnesī Dīmenā, svētdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00

Latvian logo

Par skolu

Skola „Diegabiksis” ir domāta visiem Nīderlandē dzīvojošiem latviešu izcelsmes bērniem. Skolā darbojas četras pamatgrupas bērniem no apmēram 4 līdz 13 gadiem. Skolas mērķis ir radīt bērniem nodarbībās cik vien iespējams brīvu un radošu vidi, kas veicinātu viņus sazināties latviešu valodā un piedalīties ar latviešu kultūru un tradīcijām saistītās aktivitātēs
Aktuālā informācija atrodama Facebook:

Nodarbības

Šī pusgada skolas datumi:
15. janvāris
12. februāris
12. marts
02. aprīlis – Pūpolsvētdiena, Lieldienas
23. aprīlis – pavasara pārgājiens 🐣
14. maijs – māmiņdiena
11. jūnijs – mācību gada noslēgums
24. jūnijs – Jāņi