Skola

Skola „Diegabiksis” ir domāta visiem Nīderlandē dzīvojošiem latviešu izcelsmes bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem. Oficiālu statusu skola, kas atrodas nodibinājuma „Latvieši Nīderlandē” paspārnē, ir ieguvusi 2008. gada janvārī, taču ikmēneša tikšanās reizes latviešu bērniem notiek jau no 2007.gada septembra. Mērķis un uzdevumi Skolas mērķis ir veidot vidi, kurā diasporas latviešu bērni var lietot latviešu valodu un saskarties ar latviešu kultūru un tradīcijām. Mūsu uzdevums ir pilnveidot un nostiprināt bērnu latviešu valodas zināšanas, bagātināt viņu latviešu valodas vārdu krājumu, iepazīstināt bērnus ar latviešu folkloru un bērnu literatūru latviešu valodā, kā arī sniegt pamatzināšanas Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā. Kāpēc Diegabiksis Skolas nosaukums ir radies no mammām un tētiem bērnībā mīļas Ž.Grīvas grāmatas par mazu bruņurupucīti un viņa piedzīvojumiem. Diegabiksis ir sīks, bet ņiprs bruņurupuču puika, kas dodas ceļā, lai meklētu laimi. Pasaulē viņam vēl daudz kas ir nezināms un svešs, bet uzņēmības viņam pietiek, prāts ir ass un ziņkārība neļauj apstāties pusceļā. Tāpat ir arī ar mums, kam daudz kas vēl ir jāapgūst un jāiemācās, bet netrūkst ne gribēšanas, ne prieka to darīt! Nodarbības Nodarbības notiek reizi mēnesī, svētdienā no 11:00 līdz 15:30. Mācību dienas sākumā ir valodas stundiņa, kurā pārrunājam kādu noteiktu tēmu, mācāmies jaunus vārdiņus un spēlējam vārdu spēles. Tad seko atsevišķas nodarbības mazākajiem un lielākajiem bērniem, kurās mazākie klausās pasakas, mācās dzejolīšus un dziesmiņas, bet lielākie iepazīstas ar Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un literatūru. Visi kopā mēs dziedam, ejam rotaļās un mācāmies latviešu tautas dejas. Katru reizi ir arī meistarošanas stundiņa, kurā tiek zīmēts, krāsots, līmēts vai arī kaut kas darināts, izmantojot dažādus materiālus. Nodarbības vada skolotājas (un mammas) Aija, Helga, Zane un Gunita, skolas mājas lapu veido datordizainere Liene.  Jau vairākus gadus skola piedalās arī Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”.