Janvāris

Janvārī mazie bērni mācījās atpazīt savus burtiņus un izkrāsot tos pēc savas patikas. Mācījās ar mazajiem pirkstiņiem parādīt, cik katram ir gadu. Dziedājām dziesmiņas, krāsojām ar krāsām, lai nākamajā reizē, atvadoties no ziemas, izveidotu sniega vīru. Mazliet padejojām, kā arī attīstījām savu iztēli un krāsu zināšanas ar krāsainiem auduma gabaliem.

Lielākajiem bērniem dabaszinības dienas pirmajā pusē vadīja tētis Roberts. Veicām eksperimentus par Zemi, Sauli un Mēnesi, un pārrunājām, kā Saule iespaido apstākļus uz zemes.

Vidējās grupas bērni noskaidroja, kādas dabas parādības mēs pazīstam, un pārrunāja to, kuras no tām redzamas dienā, kuras naktī, un kuras – ziemā vai vasarā. Mācījāmies arī Raiņa dzejoli „Mini, mini, mīkliņu” un pēc tam paši aplicējām rietošu saulīti un jūru, kas ‘laistījās vienā zeltā’.

Tad sekoja ziemas tēma. Vislielāko uzmanību šoreiz pievērsām meža zvēriem un tam, kā tie pārziemo ziemu: ar ko barojas, kad mežu klāj sniegs utml. Mežā pēdu rakstus varam lasīt kā grāmatu – te lēca zaķis, bet te pa pēdām lavījusies lapsa, te ir gājis vilks, lācis….. Bargajās ziemās no aukstuma zvēriņiem palīdz paglābties arī kāds pazaudēts cimdiņšJ. Bērni iestudēja teātra izrādi, ko rādīsim februārī.

Arī bērnu mammas šo tikšanās reizi nepavadīja slinkodamas, jo sākot ar janvāri Mišeles mamma Dzintra piedāvā īpašas meistarošanas nodarbības vecākiem! Šajā reizē māmiņas varēja apgūt senu aušanas veidu, tā saukto, celaiņu aušanu, ko Dzintra pati ir apguvusi pie šī amata meistariem Latvijā. Kārtīgi nostrādājušies dienas pirmajā pusē, pēc pusdienas pauzes mazliet atpūtāmies un tad ķērāmies pie dienas otrās puses nodarbībām.

Vēstures stundā lielākās grupas bērni izveidoja laiku tabulu, sarindojot pareizā secībā svarīgākos notikumus Latvijas vēsturē. Nākamajā reizē šī laiku tabula tiks papildināta ar attēliem, sīkāk pārrunājot notikumus, kas Latvijas teritorijā risinājušies līdz 20. gadsimta sākumam.

Savukārt latviešu valodas stundā runājām par cilvēka ķermeni un par piecām maņām – redzi, dzirdi, ožu, tausti un garšu.

Vidējās un jaunākās grupas bērni pa to laiku gāja rotaļās un mācījās jaunas dziesmas. Noklausījāmies arī jauno R.Kaupera iedziedāto Alfabēta dziesmiņu no grāmatas „Joka pēc alfabēts”. Bet dienas beigās katrs bērns uzmeistaroja skaistu krāsainu dūrainīti!

Janvārī ar bērnu zīmējumu izstādi atzīmējām arī mūsu piedalīšanos Bērnu žūrijā 2010.