Septembris

Jaunais mācību gads pašiem mazākajiem latviešu skolas bērniņiem iesākās ar nelielu izvingrošanos. Bērni satikās ar lellīti Lollīti, kura piedalīsies katrā šīs grupas nodarbībā šajā mācību gadā. Tā kā grupiņā ir nākuši klāt arī vairāki jauni bērni, tad visi bērni kopā ar audzinātājām Intu un Diānu viens otru iepazina, spēlējoties ar bumbu.
Kā jau septembrī pienākas, pirmās nodarbības tēma bija skola – kas ir skola, kas iet uz skolu un ko tur dara? Atbildes uz šādiem jautājumiem tika meklētas nodarbības laikā, gan ceļot skolu no klučiem, gan apgūstot jaunus vārdus, gan pašiem iejūtoties skolotāju lomā.

 

majas lapai 5Pirms pusdienu pauzes mazo bērnu grupiņai piebiedrojās mūzikas skolotāja Karīna, kura kopā ar bērniem izdziedāja un izdejoja vairākas jaunas dziesmas. Pēcpusdienā bērni mācījās par drošību uz ielas – pie kuras gaismas drīkst šķērsot ielu un kurā vietā drīkst iet pāri ielai. Bērni izkrāsoja luksoforu, kā arī gāja rotaļā, lai iegaumētu, ko darīt pie luksofora sarkanās un zaļās gaismas. Lellīte Lollīte un skolotājas gaida bērnus atpakaļ jau pēc divām nedēļām oktobra nodarbībā!

Anna un Loreta, skolas vecākās audzēknes, dienas pirmajā pusē strādāja pie projekta – “Latviešu sēta”, vācot un apkopojot informāciju par ēkām, kas tradicionāli veido latviešu sētu. Pie šī darba meitenes strādās arī nākamajā reizē, kad veidos arī šo ēku maketus. Novembra tikšanās reizē ir iecerēts pastāstīt par dzīvi senlatviešu sētā arī pārējiem skolas bērniem.

Savukārt gramatikas nodarbībā runājām par līdzskaņu miju dažādos lietvārdu locījumos, īpašu uzmanību pievēršot II deklinācijai. Pārējie lielie bērni gramatikas stundu sāka ar nopietnu pārbaudījuma darbu, labojot kļūdas tādos vārdos kā, piemēram, “biespiens”, “lapuse”, “sesdiena” un “četstūris”. Tādējādi mēs atkārtojām pagājušajā mācību gadā apgūto un noskaidrojām, kādiem pareizrakstības jautājumiem uzmanība jāpievērš šogad.

Vidējā grupiņa valodas un literatūras stundu iesāka, liekot vārdu puzli, kurā virknējām klucīšus, lasot vārdus un meklējot tiem atbilstošos attēlus. Kopīgi izlasījām arī I.Zanderes grāmatu “Ko teica Gaiļa kungs”, iejūtoties dažādu zvēru lomās. Šīs grāmatas lasīšana bija arī uzmanības un dzirdes treniņš, jo arī pie tā mums jāstrādā, lai pareizi saklausītu dažādos latviešu valodas burtus!

Dabas zinību stundās skatījāmies videomateriālus un tā iepazināmies ar to, ko šogad gada gaitā apgūsim. Šogad mēs izzināsim pasauli ar dažādu pētījumu palīdzību. Kā jau skoliņā ierasts, rudens mēnešos mēs pievēršam uzmanību latviešu bērnu dzejai. Šogad tie ir Raiņa un Aspazijas dzejoļi, par ko vēl daudz runāsim nākamajās nodarbību reizēs.

majas lapai 2Šajā mācību gadā skolotāju pulkam ir pievienojusies Karīna, kas kopā ar skolotāju Gunitu vadīs mūzikas nodarbības visu vecumu grupās. Mūzikas stundas sākās ar pašiem mazākajiem un aktīvākajiem skolēniem. Iemācījāmies R.Paula dziesmu “Putniņš uz zara”. Nav nekāda lielā prieka, ja tikai jādzied dziesmas, tādēļ ņēmām talkā kustības. Visi kopā ieaijājām, pabarojām, izdancinājām mazos putniņus. Paldies skolotājām Intai un Diānai par aktīvo putnēnu līdzi vadīšanu.
Pēc pusdienu pauzes, mazākie ar vidējiem skolēniem mūzikas nodarbībā apvienojas vienā grupā. Sākām stundu ar iepazīšanās un iesildīšanās spēli. Katram bērnam bija jāattēlo kāda dzīvnieka balss un pārējiem jāatkārto. Ar šo grupiņu mēs izdziedājām no jauna dziesmu “ Putniņš uz zara”. Tie, kuri to nezināja, ātri samācījās. Un atkārtojām I.Kalniņa dziesmu “Mākonītis un mākonīte”, ko bērni jau zināja. Bez kārtīgas dejas neiztikt. Lecām, sitām bungas un pūtām stabules.
Ar lielajiem skolniekiem dziedājām I.Kalniņa dziesmu “Saule un mēness”. Pirmais iespaids lēna un gara dziesmiņa, bet kad tiek izrunāta visas dziesmas nozīme, gribas dziedāt vēl un vēl. Kā atraktīvu piedevu izdziedājām un izdejojām “Mākonītis un mākonīte”.

Garās dienas noslēgumā mēs meistarojām, izmantojot diezgan neparastu tehniku: uz bieza papīra likām dažādus augus un ziedus, kurus pārklājām ar plānāku papīru, un tad ar āmura palīdzību ‘izklapējām’, iegūstot uz biezā papīra augu nospiedumus. Troksnis bija pamatīgs, bet mūsu darbiņi – kā atvadas no aizejošās vasaras –, sanāca ļoti skaisti!