Oktobris

 

Sākot ar oktobri, skolā darbojas piecas grupas, jo no mazo bērnu grupiņas esam izveidojuši divas – 1.grupu pašiem mazākajiem un 2.grupu 5-6 gadus veciem bērniem.
1.grupiņā dienas tēma bija rudens dārzeņi un augļi. Kopā ar skolotājām Intu un Diānu mācījāmies nosaukt jaunus dārzeņus, augļus un pārrunājām, kā tie izskatās, kāda ir to forma un krāsa. Bija arī iespēja tos nogaršot un aptaustīt. Otrajā dienas daļā mazie bērni ar guaša krāsām krāsoja rudens ābolus. Darbiņi sanāca burvīgi un ļoti dažādi.
2. grupas bērni rudens tēmas ietvaros darbojās ar burtiņiem. Katrs izveidoja un iesēja savu krāsojamo grāmatu – burtu ābeci, ar kuru mēs strādāsim visa gada garumā. Bērni savas zināšanas parādīja arī, atrodot un līmējot uz lapas dažādu dārzeņu pirmos burtus. Visiem tas izdevās ļoti labi! Dienas beigās abas grupiņas kopā noskatījās multiplikācijas filmu “Ābolu maiss”.

Savukārt pie skolotājas Aijas 2.grupa izpētīja gada kalendāru un noskaidroja, kāds mums ir mēnesis, diena un datums. Tad visi kopā burtojām vārdus un meklējām attēlus jaukajā uzņēmuma “Domiņa” radītajā vārdu domino. Un visbeidzot skaitījām Raiņa dzejoli “Visi desmit”, gariem soļiem mērojot ‘desmit’ visas klases garumā.
Mūzikas skolotāja Gunita dienu sāka, strādājot ar 2. grupu. Piecatā izveidojām rudens kvintetu ar pāris blokflautām un tamburīniem. Spēlējām gan atsevišķi, gan kopā, gan solo, gan kā pavadījumu. Lasījām muzikālos riekstus un rudens lapas, solistiem spēlējot atbilstošo instrumentu. Pēc tam atkārtojām dziesmu “Putniņš uz zara”, ar kustībām attēlojot, ko putniņš dziesmiņā dara un piedzīvo.

1.grupiņā orķestris bija jau daudz raženāks. Visi labprāt izmēģināja gan iepūst stabulē, gan pagrabināt tamburīnu vai grabulīti, tā izveidojot īsti raibu rudens skaņu kokteili. Pēc tam lasījām muzikālās rudens lapas un riekstus, kas skanēja kā plaukstu sišana vai kā kāju dipoņa. Samācījāmies “Putniņš uz zara” vēl drošāk un skaļāk un beidzot noslēdzām mūzikas stundu ar klausāmspēli un soļošanu aplītī.

3.grupa mācījās jauno pārsteiguma dziesmiņu “Lidojums ar gaisa balonu” par godu Latvijas dzimšanas dienas svinībām nākošajā tikšanās reizē. Izdziedājām arī dziesmas “Mākonītis un mākonīte” un “Putniņš uz zara”, lai mazajiem būtu spēcīgs muzikālais atbalsts rudens uzvedumā. Stundas noslēgumā uzspēlējām klausāmspēli.  Arī 4. un 5. grupas bērni gribēja izkustēties klausāmspēles jampadracī, tāpēc, lai iesildītos, ar šiem bērniem kārtīgi izlēkājāmies. Un tad nopietni mācījāmies dziesmu “Lidojums ar gaisa balonu”.

Dabas zinību stundās kopā ar skolotāju Helgu bērni skatījās mācību filmu par rudeni un pildīja darbiņu ‘Rudens sajūtās’ – par to, kā mēs rudeni saskatām, kādas skaņas rudenī saklausām, kādas rudenī ir garšas ir un kā mēs vispār rudeni sajūtam.

Literatūras stundiņā turpinājām septembrī iesākto iepazīšanos ar Raiņa un Aspazijas dzejoļiem. Šajā reizē klausījāmies tos Veras Singajevskas izpildījumā. Lasījām tos arī paši un meklējām dzejoļos atskaņas. Stundas noslēguma noskatījāmies vairākas animācijas filmiņas –  “Zeltītas vasaras”, “Zelta sietiņš”, “Mākonīts un mākonīte”, “Nebēda”, “Saule un mēness”, kurās izmantoti Raiņa un Aspazijas dzejoļi.

Latviešu valodas stundā 3.grupa centās pareizi saklausīt īsos un garos patskaņus, dalīja vārdus zilbēs un pildīja gramatikas uzdevums. Nodarbības beigās minējām un zīmējām vārdu rēbusu. Savukārt 4.grupa valodas stundā turpināja apgūt vārdu pareizrakstību, bet piektā grupa – lietvārdu deklinācijas un locījumus.

Meistarošanas stundu visi bērni sāka ar pamatīgu iepirkšanos. Par zīļu un kastaņu naudiņām mēs rudens tirgū iegādājāmies dažādus augļus un dārzeņus, ko pēc tam izmantojām, veidojot jaukus zvēriņus, cilvēciņus, kā arī citas lietas un radībiņas.