Aprīlis

 

podiņi 4Marta tikšanās reizē jaunākās grupiņas bērni priecājās par atnākušo pavasari. Beidzot tas bija klāt arī latviešu skoliņā, tāpēc mazajiem bērniem bija iespēja pastāstīt un izrunāt visu, ko viņi zina par pavasari. Bērni skatījās dažādas bildes un mācījās, ko dara putni, zvēri un daba pavasarī, kā tā mainās, un ko var just un redzēt, izejot laukā. Bērni spēlēja muzikālu rotaļu un lasīja pļavā dažādu krāsu puķes, kā arī devās pirmajā pavasara pārgājienā, lecot pāri peļķēm, ejot pa šauru tiltiņu un laipojot starp akmeņiem. Praktiskajā daļā bērniem bija iespēja uz papīra līmēt un piepildīt vāzi ar pūpoliem.

II grupas bērni savā nodarbībā arī runāja pa pavasari un izmaiņām dabā. Pēc tam bērni turpināja pildīt savu darba burtnīcu, rakstot un risinot dažādus uzdevumus saistītus ar burtu “L”. Nākamajā nodarbībā, noskaidrojuši, kāds šobrīd gadalaiks, mēnesis, diena un datums, II grupas bērni minēja I.Zanderes mīklupantus un pēc tam paši ierakstīja šajos jaukajos dzejolīšos trūkstošos vārdus: “…saulīti kā spožu mušu nomazgā ar dušu/uzziedina sētas mietus/pavasara _ _ _ _ _”!

podiņi 1Dabaszinību stundā III grupa pildīja uzdevumus ar Dabaszinību pētījumu burtnīcas palīdzību. Skolotāja Helga rādīja mums divus puķu podiņus, kurus mājās bija rūpīgi laistījusi. Vienā podiņā bija izaudzis skaists zirņu stādiņš, bet otrā novērojām dīvainu lietu – tur neauga nekas. Izrādās skolotāja tajā podiņā sēkliņu vietā augsnē bija ‘iesējusi’ smalkus akmentiņus. Pārrunājām, kāpēc tie neaug. Izrādās dabā viss ir vai nu dzīvs vai nedzīvs! Noskaidrojām visas dzīvības pazīme un secinājām, ka akmens ir nedzīvs. Tālāk darbojāmies pie tēmas – cilvēks: kāpēc mums ir vajadzīgas acis, ausis, deguns, mēle un āda. Veicām eksperimentu – aizverot acis, burtnīcā paredzētajā laukumā mēģinājām ierakstīt klasesbiedra vārdu. Tas tomēr nebija tik viegli. Secinājām, ka acis veic svarīgu darbu, tāpat kā viss pārējais cilvēka ķermenī. Bet arī dzīvniekiem ir ķermenis. Aplūkojām putna, zirga un zivs attēlus un pētījām, kuri ķermeņu daļu nosaukumi viņiem ir kopīgi, bet kuri atsķiras. Skatījāmies filmiņas par mājdzīvniekiem un mājputniem, bet par savvaļas dzīvniekiem saņēmām mājas darbu.

kartesLielie bērni dabaszinību stundā šoreiz darbojās ar kartēm. Kartes sniedz daudzveidīgu informāciju. Tajās izmanto krāsas, līnijas un simbolus. Katrs apzīmējums attēlo kādu noteiktu ģeogrāfisku objektu. Šoreiz pievērsām uzmanību Latvijas lielākajām pilsētām, upēm un ezeriem, kā arī kultūrvēsturiskajiem novadiem. Lai šīs zināšanas nostiprinātu, stundas nobeigumā veicām arī nelielu pārbaudes darbu. III grupa gramatikas stundā centās pareizi saklausīt un nolasīt tādus grūtus līdzskaņus kā “ķ”, “č”, “ģ” un “dž”. Izrādās, ka vairākiem bērniem “ķ” burtiņš izrunā ļoti līdzinās burtam “č”, tāpēc pie šo burtu izrunas piestrādāsim arī turpmāk.

Gramatikas nodarbība IV grupā bija veltīta darbības vārdam un tā locīšanai. Noskaidrojām, kas ir darbības vārds nenoteiksmē un kādas ir tā personu formas gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī. Un tad izlocījām pāris biežāk lietotus darbības vārdus, kā arī nekārtnos darbības vārdus “būt” un “iet” vienkāršajā tagadnē, pagātnē un nākotnē.

V grupas bērni apguva svarīgākos likumus saistībā ar komatu lietošanu vienkāršos paplašinātos teikumos. Runājot par komatiem, noskaidrojām arī, kādi ir biežāk lietotie izsauksmes vārdi latviešu valodā, kas ir uzruna, kas saikļi, un pie reizes atkārtojām, ko sauc par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Mūzikas nodarbības šoreiz notika atsevišķi katrai grupiņai, un katrs dziedātājs pats varēja pārbaudīt, cik labi dziesmas prot nodziedāt … Visi bērni dzied gandrīz kā “Dzeguzēni”! Izmēģinājām visu koncerta repertuāru gan ar muzikālo pavadījumu, gan lēnām bez pavadījuma. Grūtāko un ātrāko dziesmu tekstus lēnām izskaidrojām un izrunājām. Viens no grūtajiem tekstiem ir ātri izrunāt “Visus varenstipros milžus”, bet vairākkārt atkārtojot, arī tas tika pieveikts. Katra grupa izrunāja, izdziedāja un izdejoja savus priekšnesumus – ļoti ražīga diena!

Meistarošanas stundā ar guaša krāsām krāsojām skaistus krāšņus putnus, kas rotās skatuvi skoliņas noslēguma koncertā. Bet pašā dienas noslēgumā bērniem tika īsti pavasarīgs darbiņš. Skolotāja Inta bija sarūpējusi dažādus stādiņus – salātus, bietes, burkānus, puķkāpostus, selerijas, pētersīļus un brokoļus, kurus stādījām podiņos. Tagad tik jāgaida siltāks laiks, līdz varēsim šos stādiņus dēstīt savos piemājas dārziņos vai stādāmās kastēs uz balkona!

[flagallery gid=56]