Septembris

Pirmajā nodarbībā mazākajā grupiņā satikās gan jauni, gan jau zināmi mazie bērni, lai uzsāktu jauno skolas gadu latviešu skoliņā. Šoreiz viņu pulciņam pievienojās pavisam neparasts draugs – āzītis Jēcis. Viņam tik ļoti patika pie mazajie bērniem, ka viņš nolēma ar tiem būt kopā katru nodarbību visu šo mācību gadu.

Pēc iepazīšanās Jēcis pārrunāja ar saviem jaunajiem draugiem, ko viņš ir darījis vasarā, kā atpūties un ko redzējis. Visi kopā mēs meklējām dārgumus jūras smiltīs. Ko tik tur nevarēja atrast! Čiekurus, gliemežvākus, atslēgas, gredzenu, mobilo telefonu, rokasspārdzi un daudzas citas interesantas lietas.

Pēc tam bērni kopā ar skolotājām Gunitu, Intu un Diānu dziedāja dziesmas un gāja rotaļās. Dziedājām dziesmiņas par kartupeli un lelles jaku, un bērni, ar rokām veidojot dažādas skaņas, atdarināja lietutiņu un būvēja māju. Turklāt bērniem bija iespēja uzspēlēt arī mūzikas instrumentus – gan pūšamus, gan sitamus, gan citādi skandināmus un grabināmus.

Otrajā dienas daļā bērni rotāja saulīti ar dažādu krāsu diedziņiem, verot tos cauri saulītei. Visiem tas izdevās burvīgi, un visi to paveica ar vislielāko prieku.

Vidējās grupiņas bērni nodarbības sāka ar iepazīšanos, jo šogad darbosimies krietni kuplākā skaitā. Skolotāja Helga interesantā veidā bērnus iepazīstināja ar sevi, ņemot no diegabikšu skolas maisiņa ārā sev raksturīgākās lietas un tādā veidā pastāstot par sevi, savu ģimeni un saviem vaļaspriekiem. Arī bērniem uz nākamo reizi ir jāsagatavo šāds maisiņš, kurā saliktās lietas katram palīdzētu veidot stāstiņu par sevi.  

Tā kā Latvijā septembris ir dzejas mēnesis, arī mēs skoliņā darbojāmies ar dzejolīšiem. Šoreiz bijām izvēlējušies latviešu tautasdziesmas, galvenokārt par rudeni. Oktobrī esam iecerējuši nelielu rudens uzvedumu, skaitīsim šīs tautasdziesmas vecākiem un mēģināsim dažas no tām arī izdziedāt un izdejot.

Vecākie bērni no vidējās grupiņas pildīja uzdevumus par latviešu valodas skaņām, šoreiz īsajiem un garajiem patskaņiem, bet jaunākie bērni mācījās latviešu valodas alfabēta burtiņus un lasīja pasaku ābeci. Visi kopā izdziedājām arī jautro burtu dziesmiņu “Joka pēc alfabēts”.

Tikmēr vecākās grupas bērni pārrunāja svarīgākos notikumus Latvijas vēsturē pēdējos simts gados, jo tieši šim vēstures posmam šogad pievērsīsim lielāku uzmanību. Tāpat runājām par svarīgāko jaunāko notikumu Latvijas vēsturē – Latvijas pievienošanos eiro zonai. Aplūkojām skaistās latu monētas ar dažādajiem attēliem, kas vēl pēdējos mēnešus būs apgrozībā, kā arī Latvijas laika sudraba pieclatnieku, uz kura attēlotā tautumeita rotās arī Latvijas eiro monētu.

Savukārt gramatikas stunda bija veltīta vingrinājumiem, kuros mācījāmies pareizi uzrakstīt vārdus, kuros sastopamas līdzskaņu pārmaiņas, un saprast, kāpēc ‘balts’ nerakstām ar ‘-c’ un ‘draugs’ nerakstām ar ‘-ks’.

Ar visiem bērniem mūzikas stundiņās strādāja arī skolotāja Gunita, mācot bērniem dziesmas, ejot ar viņiem rotaļās un spēlējot dažādas muzikālas spēles.

Dienas noslēgumā bērni veidoja skaistas glezniņas, izmantojot dažādus dabas materiālus.