Novembris

Novembra tikšanās reizi mēs sākām ar sarunu par dzimšanas dienām – par to, cik mums katram ir gadu un kad kurš ir dzimis. Mazākie, kas vēl nevarēja nosaukt precīzu savas dzimšanas dienas datumu, vismaz mācēja pateikt, vai ir ziemas, pavasara, rudens vai vasaras bērniņi.

Noskaidrojuši savas dzimšanas dienas, mēs, protams, runājām par Latvijas dzimšanas dienu! Nodziedājām visi kopā Latvijas himnu „Dievs svētī Latviju” un katrs saņēmām mazu dāvaniņu – Latvijas karodziņu.
Pēc tam mēs ķērāmies pie Latvijas ‘pūra lādes’ – lielā groza, kurā bija saliktas dažādas ar Latviju saistītas lietas. Aplūkojām, aptaustījām vai pat piemērījām tautiskos brunčus, blūzi, jostas, pastalas, vainadziņus, dzintara krelles, saktas un citas rotas. Reinis varēja visiem parādīt īstu „Dinamo” hokeja ripu, jo Latvija taču ir arī hokeja zeme!
Lai Latviju sajustu ne tikai ar acīm, rokām un ausīm, nobaudījām no Latvijas vestu rupjmaizi ar medu un pienu. Izrādījās, kā šādi īsti latviešu gardumi garšo pilnīgi visiem, tai skaitā arī Nīderlandē uzaugušajiem skolas bērniem!
Izskatījuši ‘pūra lādi’, mēs paši veidojām savu Latviju.
Bet pēc meistarošanas un deju un rotaļu stundiņas, mēs aplūkojām bērnu veidotos rudens lapu herbārijus un veicām pēdējos sagatavošanās darbus dzejas uzvedumam „Rāpo rāpo tārpiņš mazs”.
Dzejas uzvedumā izspēlējām vairākus I.Zanderes dzejolīšus. Lidojām kā putni un burti, gājām pastaigā, kur redzējām suni, teļu, aku un gravu. Rāpojām kā tārpiņi, kam garšo grāmatas un gājām ogot bekot.
Vidējās grupas puisīši-tuisīši – un to mums tieši šajā grupā netrūkst! – varēja doties ‘sēņot blēņot’, kamēr pārējie bērni palīdzēja viņiem ar sēņu griešanu ‘šņiks šņaks’ un groziņā likšanu ‘bliks blaks’. Mežā satikām arī dinozauru zābaku cauru. Atminējām dažādus mīklu pantus. Bijām mazi un lieli, šķaudījām un  rukšķējām. Dziedājām par mājām un kājām, kā arī jautri trokšņojām ‘Prusoku polkā”.
Saistībā ar dziesmu „Leļļu kājas” bērni bija arī uzzīmējuši zīmējumus, kuros varējām redzēt, ko katrs saprot ar bēdīgām vai priecīgām leļļu kājām, kā arī labām vai sliktām mājām.
Dienas nobeigumā gan bērni, gan vecāki varēja mieloties ar Latvijas gardumiem.