Novembris

Pie mums ir zila jūra,
Pie mums ir liels, liels mežs;
Pie mums ir dārzs – ap galdu
Tur ļaužu pulciņš sēž,Un it neviens nav negants,
Un it neviens nav drūms.
Pie mums ir brīnum jauki –
Pat saule nāk pie mums!

Pie mums ir tumša pļava,

Pie mums ir tīrums kluss;
Pie mums ir nams – zem segām
Tur ļaužu pulciņš dus,
Un it neviens nav negants,
Un it neviens nav drūms.

Pie mums ir brīnum jauki –
Pat zvaigznes nāk pie mums!

(M.Cielēna)

Arī mūsu skola sveica Latviju šogad ar trīs labiem darbiņiem un labiem vārdiem. Nodziedājām skolas dziesmu, aizdedzām sveci un pašu darinātajā Lielvārdes jostā, starp latviešu tautas rakstiņiem, ievijām Latvijai vislabākos vēlējumus dzimšanas dienā!

Lielajiem bērniem sekoja stundiņa par Latvijas valsts simboliem, kurā viņi varēja arī pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, salīdzinot tai raksturīgo ar Nīderlandes atpazīstamākajiem tēliem.
Savukārt mazie bērni runāja par meža zvēriem un izdziedāja vairākas ‘zvēru’ dziesmiņas – par Ezīti, Lācīti, Zaķi un Vilku.
Tad mēs paši tērpāmies dažādu zvēru maskās un ar ķekatām, dziesmām un rotaļām pavadījām rudeni, jo kā zināms Mārtiņi iezīmē rudenas beigas un ziemas sākumu. Daži bērni bija pārtapuši par Mārtiņgaiļiem (vai Mārtiņvistiņām J), bet ķekatu vidū bija arī Zirgs, Lācis, Zaķis, Vilks, Kaziņa, Suns, Kaķis, Pelīte un Čigāniete.
Pēc pusdienu pauzes mazie bērni devās mājās, bet lielās meitenes Anna, Nadīne un Luīza uzstājās ar stāstījumu par Baltijas jūru un Rīgas jūras līci, ko katra bija sagatavojusi mājās. Līdzās daudziem interesantiem faktiem par jūras dziļumu, sāļumu, vecumu, utml., varējām noklausīties arī tautasdziesmas par jūru un aplūkot attēlus. Nadīne, kas katru vasaru, ciemojoties Latvijā, daudz laika pavada pie jūras, pastāstīja arī par savas ģimenes saistību ar jūru gan no mammas, gan tēta puses.