Marts

Marta nodarbībās mazie bērni sagaidīja pavasari ar dziesmām par putniem un mācījās par šim gadalaikam raksturīgāko – par pavasara puķēm, kukainīšiem, putniņiem un mājdzīvniekiem. Meistarošanas stundā šīs mīlīgās pavasara radībiņas centāmies izveidot no plastilīna.

Pēc tam sekoja nodarbība par pretstatiem un figūrām. Ar salīdzināšanu, kas ir liels un mazs, resns un tievs, biezs un plāns utml., mums sarežģījumu nebija, tikai nedaudz apjukām, kad skolotāja parādīja divas lielas pogas un vaicāja, kura no tām ir lielāka – izrādījās, abas pogas ir vienāda izmēra. Mācījāmies arī atpazīt dažādas figūras, vairākas no tām saliekot no kociņiem.

Arī lielajiem bērniem dienas tēma bija pavasaris. Anna, Luīza un Nadīne lasīja vairākus stāstus par dabas norisēm pavasarī, un pēc tam meitenēm pašām bija jāraksta neliels  domuraksts par šo jauko gadalaiku. Bet pārējie bērni, kuriem latviešu valoda nav tik raita, mācijās vārdiņus saistībā ar šo tēmu. Un šoreiz skolotāja atļāva pie katra vārdiņa arī attiecīgo uzzīmet, tādējādi padarot ‘ vārdiņu kalšanu’ interesantāku.

Dienas otrajā pusē vidējā grupiņā runājām par mājām. Katrs varēja pastāstīt, kādā mājā dzīvo un kas atrodas viņa istabā. Pēc tam bērni ar attēlu palīdzību varēja ‘iekārtot’ jaunas mājas un mēģināt nosaukt, kādas lietas tajās atrodas.

„Kas manā maisiņā?” šoreiz mums ļāva uzzināt ko jaunu par Matīsu. Matīss tam bija gatavojies tik centīgi, ka ieinteresējis arī savu mazo māsu Elīni, kas arī bija savākusi un paņēmusi līdzi dažādas mīļas lietiņas, lai pastāstītu par sevi.
Savukārt vecākās grupas bērni ģeogrāfijas stundā mācījās par Latvijas upēm un ezeriem, bet literatūras stundā lasīja O.Vācieša, J.Baltvilka, I.Zanderes un M.Cielēnas dzeju. Lai šī lasīšana nebūtu pārāk vienkārša, dažu dzejoļu rindas bija pamatīgi sajaukušās, un pat skolotājai bija jāpalauza galva, lai noteiktu, kuras rindas pieder vienam dzejolim un kādā secībā seko viena otrai.

IZĒDĀJS
/I.Zandere/

No rīta jau pirms skolas es ēdu divas …
Lai vēders nejūt graizi, vēl līdzi ņemu …
Jau zīmēšanā klusi es laužu maizei …
Bet vēsturē kad sēdu, tai otru pusi …
Un starpbrīdī jau tupu es tur, kur vāra …
Kad pusdienot nāk klase, man sen jau tukša …
Nu atkal pilns ir puncis, es guļu tā kā …
Pa sapņiem ēdu zivi, bet algebrā man …