Februāris

Februārī jaunākās grupiņas bērni bija paņēmuši līdzi dažādus mūzikas instrumentus – svilpavniekus, tridekšņus, stabules un ksilafonu. Centāmies šos instrumentus spēlēt, līdzi dziedot mums zināmās latviešu dziesmiņas par mīļzvēriņiem, kuri arī mazajiem bērniem bija līdzi uz skoliņu. Dziesmiņas dziedājām par pelīti, lācīti, zaķīti, ežuku, sunīti, kaķīti un pat par pelēko vilku. Ar lielu interesi mazie bērnie skatījās un klausījās kā Liene, Florana mamma spēlēja ģitāru. Ģitāras pavadījumā mēs arī izdziedājām vairākas mums zināmās dziesmiņas.

Tad mēs meistarojām paši savus mūzikas instrumentus – dūceņus no lielām skaistām pogām un skanošas-grabošas kastītes ar zirņiem un pupiņām iekšā. Skolotāja mums pastāstīja, kas ir pupiņvaloda un centāmies dažus vārdus tajā nosaukt. Piemēram, kaķis ir kapuķis vai kapaķipis un suns ir supuns vai sunpunsJ. Un tad mums visiem vajadzēja ātri teikt: strebi stipru pupu putru, tad tu būsi stiprs. Viegli, gan tas nebija.

Februārī, kā zināms, ir svinami Meteņi – pavasara gaidīšanas svētki. Mazie bērni veidoja saulīti no pupām un pēc tam, kā jau visos svētkos, gājām rotaļās.
Pasaku un dzejoļu stundā izlasījām pasaciņu par Zaķi un Lapsu, un kopā ar vecākiem mācījāmies dažus jaukus dzejolīšus, ko mammas vai tēti var ne tikai skaitīt kopā ar bērniem, bet arī ‘izspēlēt’ ar pirkstiem uz bērna muguriņas.
Bet kad bijām izlasījuši I.Zanderes grāmatiņu „Ceļojums ar Lielo Šarloti”, arī pie mums „nolaidās Šarlote liela un balta”, un mēs locījām no papīra kuģīšus, cepures un lidmašīnas.

Ar lielajiem bērniem šoreiz runājām par latviešu tautastērpu un latviešu rakstu zīmēm. Krāšņākos tautastērpus mēs aplūkojām attēlos, bet paši uz vietas varējām pielaikot vainadziņus, zeķes, pastalas un jostas. Savukārt dažādas rakstu zīmes – Dieva zīmi, Saulīti, Auseklīti, Zalkti, Māras zīmi, Jumi, Ūsiņu u.c. – katram vajadzēja sameklēt Lielvārdes jostā.

Vēl lielajiem bērniem bija nodarbība par gadskārtu svētkiem. Gadskārtas svētku noteicēja ir Saule, un latviešiem katrs gads ir Saules gads. Gads ir aplis, un gada apļa sākums ir Meteņi, kas svinami Februārī. Šādu gada apli veidojām arī mēs, katrs pastāstot par sev iedalīto – Metenis (Inta), Lieldienas (Jasmīne), Ūsiņi (Matīss), Jāņi (Anna), Jēkabi (Andris), Miķeļi (Luīza), Mārtiņi (Florans) un Ziemassvētki (Nadīne).
Meistarošanas stundiņa bija veltīta tamborēšanas pamatiem. Īpaši par neatlaidību un centību jāuzslavē Andris un Matīss, kuri ļoti nopietni nodevās tamborēšanai, nemaz neuzskatot, ka šāds smalks darbiņš būtu tikai meiteņu padarīšana.
Dienas otrajā daļā tika sveikti visi bērni, kas piedalījās Bērnu žūrijā 2009. Tāpat kā pagājušajā gadā, lasīšanas svētki noslēdzās ar bērnu zīmējumu izstādi. Interesanti, ka šogad katrs bērns bija izvēlējies citu grāmatu, kurai veidot ilustrācijas. Tā Kristiānam no visām Bērnu žūrijas grāmatām visvairāk patika „Sīpoliņa piedzīvojumi”, Nadīnei – „ Mēnesim Robs” un tāpat kā , Jasmīnei – „ Vislabākās zāles ir smiekli” , Andrim – „Teo un Mūmīte”, Luīzei – „Eņģelītis”, bet Annai – „Tatu un Patu iepazīst profesijas”.