Konkurss Latvijā

Skola ”Diegabiksis” piedalījās Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās rīkotajā konkursā “Apsveikums Latvijas Republikas 90. dzimšanas dienā”. Par konkursa uzvarētāju Nīderlandē kļuva mūsu skolas audzēknis Andris Roger Kalchner. Balva par šo uzvaru bija brauciens uz Latviju un piedalīšanās “Tautiešu mēneša” ietvaros rīkotā pasākumā 9.jūlijā. Tas bija neaizmirstami! Vispirms jau svinīgā sagaidīšana ĪUMSILS telpās, iespēja katram bērnam pastāstīt par sevi un tad došanās uz Latvijas Republikas prezidenta pili, pa ceļam piestājot pie Lielā Kristapa Daugavmalā. Tikšanās ar prezidentu, protams, nav ikdienišķa lieta! – Tika sniegtas instrukcijas, kas un kādā kārtībā jādara. Pēc rokas paspiešanas prezidentam un prezidenta kundzei, bērni un viņu vecāki varēja apskatīt Balto zāli un noklausīties stāstījumu par to, kā tapušas Latvijas prezidentu bildes. Prezidents dāvanā saņēma visu konkursa uzvarētāju zīmētos darbus, bet katrs bērns dabūja sava zīmējuma kopiju.

Andris zirgā

Andris zirgā

Pēc atgriešanās ĪUMSILS telpās, visi varēja garšīgi un bagātīgi paēst. Svētku pusdienām sekoja oficiālā konkursa uzvarētāju apbalvošana. Bērni bija no sešām valstīm – ASV, Krievijas, Nīderlandes, Austrālijas, Īrijas un Dānijas. Kad visi jau bija viens otru iepazinuši, sākās rotaļās iešana.

Nākamais pasākums šajā dienā bija došanās uz Brīvdabas muzeju, kur varēja apskatīt Usmas baznīcu, bet visu pārējo laiku – pavadīt pie amatniekiem. Bērniem (un arī pieaugušajiem) bija iespēja apstrādāt dzintaru, virpot priekšmetus no koka, kalt naudu, darināt prievītes un gatavot izstrādājumus no māla. Katrā ziņā Andrim šī bija visas dienas kulminācija. Viņš ar tādu aizrautību nodevās darbam, ka visi citi brīnījās, kā bērnam var būt tāda pacietība!

Vēl svētku dalībniekiem bija dota iespēja izvizināties zirga pajūgā un jāt ar zirgu. Tad visi devās uz autobusu, kur atkal gaidīja Latvijas gardumi. Dienas beigās bija  brauciens uz Kauguru jūrmalu ar vakarēšanu viesmīlīgā restorānā, klausoties stāstījumu par smilšu skulptūru būvēšanu. Pēc tam bērni paši varēja pie jūras taisīt smilšu skulptūras. Notikumiem bagātā diena noslēdzās ar “degošas” tortes baudīšanu, un tikai vēlā vakarā visi atgriezās Rīgā.

[nggallery id=12]