Maijs

Maijā, kad svinējām Mātes dienu, runājām par ģimeni. Katrs mājās bija uzzīmējis savas dzimtas koku un latviešu valodas stundā skaidroja, kas tajā attēlots. Tā, stāstot par tuvākiem un tālakiem radiniekiem, apguvām dažādu ģimenes locekļu apzīmējumus. Pie Nadīnes dzimtas koka bija uzzīmēts arī suns Ruperts, par ko nemaz nav jābrīnās, jo arī mājdzīvnieki mēdz būt pilntiesīgi ģimenes loceķli!

Gramatikas stundā mācījāmies latviešu valodas divskaņus. Dažus no tiem – ai, au, ui –  izrunāt pareizi ir vieglāk, bet dažu izruna – ie, ei – jūk ar šāda burtu savienojuma izrunu holandiešu valodā. Pie tiem mums īpaši jāpiedomā! Un tāpat arī pie burta „o” izrunas, jo nelatviskas izcelsmes vārdos tas nemaz nav divskanis, bet daudzos latviskas izcelsmes vārdos – ir.

Pēc gramatikas stundas mēs atkārtojām dziesmiņas, ko jau iepriekšējā nodarbībā mācījāmies, gatavojoties Mātes dienai, un tad ķērāmies pie pašu dāvanu taisīšanas. Tas bija diezgan grūts un piņķerīgs darbiņš – no dažādu krāsu dzijas veidojām austas glezniņas koka aužamos rāmjos. Taču pēc tam bijām lepni un priecīgi pārsteigt mammas ne tikai ar viņām veltītām dziesmām, bet arī ar pašdarinātajām glezniņām. Apsveikt savu māmiņu bija ieradusies arī pusotru mēnesi vecā Evelīna, Nadīnes un Reiņa māsiņa, kurai šī bija pati pirmā diena skolā!

Gatavojoties skolas mācību gada noslēgumam, ko svinēsim Jāņos, iepazināmies ar šo svētku svinēšanas tradīcijām un Jāņu dziesmām. Runājām arī par dārza un savvaļas puķēm, īpašu uzmanību šoreiz pievēršot tieši pļavas puķēm, jo tās mēs meklēsim, lasīsim un vīsim savos Jāņu vainagos!