Aprīlis

Aprīlī turpinājām nodarbību tēmu “Pavasaris” un latviešu valodas stundā runājām par mājdzīvniekiem un meža zvēriem. Ne jau visi zin atbildes uz tik grūtiem jautājumiem kā – kas ir jēriņam tētis – auns vai āzis? kā sauc govs bērniņu? kas ir mamma kumeliņam? un kādos dažādos vārdos varam nosaukt cūkas mazuļus?
Latviešu valodas gramatikā mācījāmies piņķerīgos burtiņus ģ, ķ, ļ un ņ.
Matemātikas stundā runājām par mērīšanu: par to, ko mērām centimetros, ko – litros un ko – kilogramos, kā arī mērījām dažādus ceļus, rēķinājām garumus un skaitījām metrus un centimetrus.
Meistarošanas stundā ar guaša krāsām zīmējām taureņus – citu par citu krāšņākus!

Bet dabas zinību stundā mācījāmies par ūdeņiem. Par to, no kurienes un uz kurieni tek upes, kurš krasts upei ir labais un kurš – kreisais, kas ir ezers, kas – jūra, un citas svarīgas lietas. Pēc tam krāsojām kontūrkartēs ūdeņus un meklējām starp tiem avotus, upes, ezerus, salas, līčus utml., un visbeidzot – iezīmējām kontūrkartēs Latvijas lielākās upes un pierakstījām to nosaukumus.

Uz šo aprīļa nodarbību katrs bija atnesis arī savu zīmējumu – apsveikumu Latvijai 90. dzimšanas dienā! Šie darbi piedalīsies Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta organizētajā bērnu zīmējumu konkursā, kas rīkots pasākumu cikla Tautiešu mēnesis 2008 ietvaros.