• Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums

Nākamā tikšanās

Visi mīļi aicināti uz mūsu nākamo tikšanos 22. janvārī plkst. 11:00 Naimēgenē!!

Lai bij’ prieki, kam bij’ prieki,
Bērniņiem, tiem bij’ prieki:
Sniedziņš sniga, putināja,
Bērniņš kalna galiņā.

Sākums
Sākums

Bērnu žūrija 2016

Janvāris mums ir arī pēdējais mēnesis, kad varam izteikt vērtējumu Bērnu žūrijas grāmatām! Anketu aizpildīšanai dodieties uz: anketa.bernuzurija.lv un izvēlieties anketu: Bērnu žūrija 2016