• Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums
Sākums

Nākamā tikšanās

Ko darāt, mazi bērni,
Pulciņā sasēduši?
Mēs lasām grāmatiņu,
Zaķīšam izkritušu.

Visi mīļi aicināti uz skolas mācību gada sākumu svētdien, 18. septembrī plkst. 12:00 Arnemā (Arnhem), Sonsbeikas parkā!

Sākums