• Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums
  • Sākums

Nākamā tikšanās

Visi mīļi gaidīti skolas Ziemassvētku svinībās 9. decembrī
pulksten 12:00 Rosendālē (Roosendaal)!

Veidosim Ziemassvētku rotājumus, cepsim piparkūkas un, protams, dziedāsim un iesim rotaļās!

Sākums